Hvordan avpublisere et innlegg men ikke slette innlegget

Hvordan avpublisere

Hvordan publisere

Forklaring